Zdjęcia budynków UKSW

Infrastruktura materialna

budynki

Mapa lokalizacji budynków Uczelni

Akademia Teologii Katolickiej przez cały czas swego istnienia prowadziła działalność naukowo-dydaktyczną w trudnych warunkach lokalowych. W 1954 roku Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego przydzieliło jej zniszczone budynki poklasztorne w Lesie Bielańskim w Warszawie. Decyzja o tej lokalizacji była najprawdopodobniej podyktowana chęcią usytuowania ATK jak najdalej od centrum Warszawy i Uniwersytetu Warszawskiego. Do 1954 Wydział Teologii Katolickiej Uniwersytetu Warszawskiego mieścił się w gmachu „Theologicum” przy ul. Traugutta.

Najwcześniej zajęcia dydaktyczne w budynkach na Bielanach rozpoczął Wydział Prawa Kanonicznego. Zajęcia dydaktyczne Wydziału Teologicznego odbywały się w gmachu seminarium duchownego przy ul. Krakowskie Przedmieście 52/54.

W latach 1956-1959 władze ATK podejmowały liczne próby uzyskania lepszego lokalu lub odzyskania gmachu „Theologicum” na prowadzenie działalności dydaktyczno-naukowej. W Archiwum UKSW znajduje się bogata dokumentacja opisujące te starania. Mimo zaangażowania wielu osób i instytucji wysiłki te nie przyniosły rezultatu.

W czasie kadencji ks. Rektora Józefa Iwanickiego (1965-1972) wzrosła liczba studentów oraz zapotrzebowanie na sale wykładowe. Ponieważ starania u władz państwowych nie przyniosły rezultatu, zaczęto wypożyczać sale w mieście udostępniane przez różne instytucje kościelne. Wykłady odbywały się w salach przy kościołach parafialnych: Wszystkich Świętych (pl. Grzybowski 3/5), św. Teresy (ul. Tamka 5a), św. Barbary (ul. Nowogrodzka 51), w klasztorach: ojców dominikanów (ul. Freta 10), ojców redemptorystów (ul. Karolkowa 42), ojców franciszkanów (ul. Zakroczymska 1), sióstr wizytek (Krakowskie Przedmieście 34) oraz przy Dziekanacie Generalnym Wojska Polskiego (ul. Długa 13/15).

ATK, dokładniej Instytut Studiów nad Rodziną, korzystał nieodpłatnie z budynku w Łomiankach przy ul. Baczyńskiego 9. Został on wybudowany staraniem ks. abp. Kazimierza Majdańskiego, ze środków wypłacanych jako odszkodowanie za przeprowadzane na nim pseudomedyczne eksperymenty w obozie koncentracyjnym w Dachau. 

Wzrastająca liczba studentów w latach 90-tych spowodowała konieczność wynajmowania nowych lokali. 16 grudnia 1993 roku ks. rektor Jan Łach zawarł umowę najmu budynku powojskowego nr 15 przy ul. Wóycickiego 1/3, co stało się pierwszym krokiem do tworzenia drugiego kampusu uniwersyteckiego na Młocinach. Od 1 października 1996 roku ATK wydzierżawiła od sióstr franciszkanek pomieszczenia w klasztorze przy ul. Racławickiej 14, a od 1 października 1997 pomieszczenia w Liceum św. Augustyna przy al. Niepodległości 52 oraz w gmachu Metropolitalnego Seminarium Duchownego przy ul. Dewajtis 3.

22 czerwca 1995 roku odbyła się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod Nowy Gmach w sąsiedztwie Starego Gmachu przy ul. Dewajtis 5. Budowa trwała ponad cztery lata. Poświęcenie i oddanie do użytku nowego gmachu zbiegło się z pierwsza uroczystą inauguracją roku akademickiego na Uniwersytecie Stefana Wyszyńskiego w dniu 4 listopada 1999 roku.

W 1997 roku Senat ATK podjął decyzję o sprzedaży małego budynku ATK w Warszawie, przy ul. Mochnackiego 25 i przeznaczeniu uzyskanych środków na wybudowanie tzw. Łącznika, czyli części budynku, która miała łączyć Nowy i Stary Gmach przy ul. Dewajtis 5. Przygotowania do budowy i budowa Łącznika trwała długo. Ostatecznie „Łącznik” został oddany do eksploatacji 1 października 2004 roku.

8 kwietnia 2003 roku w Domu Arcybiskupów Warszawskich został podpisany akt notarialny, w którym Kardynał Józef Glemp przekazał UKSW w wieczyste użytkowanie należącą do Archidiecezji Warszawskiej działkę na Bielanach przy ul. Dewajtis 5 jako darowiznę. UKSW stał się właścicielem działki i spadkobiercą zapisów przekazanych w umowie darowizny przez Darczyńcę, Kardynała Józefa Glempa.

15 września 2000 roku podpisana została umowa najmu budynku nr 17 przy Wóycickiego 1/3. Prace remontowe budynku zostały zakończone w wakacje 2002 roku, a sale wykładowe przeznaczone na potrzeby Wydziału Prawa.

28 listopada 2001 roku został podpisany akt notarialny przekazujący UKSW w wieczyste użytkowanie nieruchomość przy ul. Wóycickiego 1/3 oraz sprzedający Uniwersytetowi budynki nr 19 i 3.

W 2004 roku został złożony w Urzędzie Marszałkowskim wniosek o pozyskanie funduszy strukturalnych na budowę gmachu z aulami przy ul. Wóycickiego 1/3. W roku następnym zapadła decyzja o przyznaniu środków na realizację „Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych UKSW”.

W 2005 roku na terenie kampusu przy ul. Wóycickiego 1/3 wybudowano kościół pw. Św. Józefa. 24 stycznia 2019 zainstalowano w nim Ołtarz Wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu.

14 lutego 2008  została otwarta pierwsza część „Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych UKSW” – „Auditorium Maximum im. Roberta Schumanna” (budynek nr 21). W lutym 2009 oddano do użytku budynku Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych, Filozofii Chrześcijańskiej oraz Biologii i Nauk o Środowisku (budynek nr 23).

22 grudnia 2011 UKSW nabył nieruchomość w Kołobrzegu jako „Centrum Dialogu Międzykulturowego i Ekumenizmu”.

27 czerwca 2014 uroczyście otworzono „Centrum Laboratoryjne Nauk Przyrodniczych” w kampusie na Młocinach.

3 października 2016 UKSW nabyło od Polskiej Akademii Nauk nieruchomość w Dziekanowie Leśnym (ul. Konopnickiej 1).

27 października 2016 oddano do użytku budynek Niepublicznego przedszkola UKSW (zasponsorowanego przez firmę deweloperską Profbud).

W latach 2017-2018 został przeprowadzony kapitalny remont Starego Gmachu oraz wnętrza kaplicy w Starym Gmachu (wraz z zainstalowaniem nowych witraży).

6 marca 2018 podpisano umowę z Mazowieckim Urzędem Marszałkowskim o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej projektu „Multidyscyplinarne Centrum Badawcze UKSW". 27 czerwca 2019 zawarto umowy z „KGHM Polska Miedź” i „PGE Polska Grupa Energetyczna” o partnerstwie w tworzeniu „Multidyscyplinarnego Centrum Badawczego UKSW” w Dziekanowie Leśnym. Prace budowlane rozpoczęły się w grudniu 2019 roku.