Zdjęcia budynków UKSW

Kierunki i Wydziały

na przestrzeni lat

Struktura ATK

1954

 1. Wydział Teologiczny
 2. Wydział Prawa Kanonicznego
 3. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej

 1987

 1. Wydział Teologiczny
 2. Wydział Prawa Kanonicznego
 3. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej
 4. Wydział Kościelnych Nauk Historycznych i Społecznych

Struktura UKSW

1999

 1. Wydział Teologiczny (wraz z Instytutem Studiów nad Rodziną)
 2. Wydział Prawa Kanonicznego
 3. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej
 4. Wydział Nauk Historycznych i Społecznych
 5. Wydział Prawa i Administracji
 6. Wydział Nauk Humanistycznych

2000

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych (7. Wydział UKSW)
Zamiejscowy Wydział Teologiczny w Radomiu (istniejący do 2013)

2008

Wydział Nauk Pedagogicznych (8. Wydział UKSW)

2009

Wydział Biologii i Nauk o Środowisku (9. Wydział UKSW)

2010

Wydział Studiów nad Rodziną (10. Wydział UKSW)

2018

Wydział Medyczny. Collegium Medicum (11. Wydział UKSW)

2019

Podział Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych na Wydział Społeczno-Ekonomiczny i Wydział Nauk Historycznych (12. Wydział UKSW)

Liczba studentów

Liczba absolwentów w latach 2007–2018

Rok Absolwenci stacjonarni Absolwenci niestacjonarne
2007-2008 1697 1516
2008-2009 1732 1344
2009-2010 2152 1380
2010-2011 2106 1430
2011-2012 2369 1480
2012-2013 2533 1093
2013-2014 2756 1060
2014-2015 2680 1009
2015-2016 2397 937
2016-2017 2693 1263
2017-2018 1960 768

Liczba studentów, wydziałów i kierunków w latach 1999-2018

  2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999
liczba studentów na studiach stacjonarnych (w tym obcokrajowcy) 7022 7843 10 204 11 117 11 496 11 745 12 420 12 051 10 652 10 073 9 262 9 713 9 521 9 486 8 791 7 609 6 940 5 922 5 124 4 076
liczba studentów na studiach niestacjonarnych (w tym obcokrajowcy) 2714 2833 3 226 3 733 3 953 4 388 4 665 5 026 5 258 5 905 6 298 6 856 6 144 7 459 7 313 7 783 7 854 7 436 6 168 5 014
liczba wydziałów 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 8 7 7 7 7 7 7 7 7 5
liczba kierunków 38 37 37 36 35 34 34 33 28 26 24 19 19 19 19 19 15 12 11 10

dane do roku 2017 są spisane według raportów na dzień 30 XI danego roku
dane od roku 2018 są spisane według raportów na dzień 31 XII danego roku