Publikacje znaleziono 142

Data1988

Punkt Konsultacyjny ATK powołany w roku 1988, w 2009 utworzenie w jego miejsce Ośrodka naukowo-badawczego z prawem prowadzenia studiów podyplomowych

Data1979

Punkt Konsultacyjny ATK powołany w roku 1979, w 2009 utworzenie w jego miejsce Ośrodka naukowo-badawczego z prawem prowadzenia studiów podyplomowych

Data1974

Punkt Konsultacyjny ATK powołany w roku 1974

Data1973

Punkt Konsultacyjny ATK powołany w roku 1973, w 2009 utworzenie w jego miejsce Ośrodka naukowo-badawczego z prawem prowadzenia studiów podyplomowych

Data1973

Punkt Konsultacyjny ATK powołany w roku 1973

Data1973

Punkt Konsultacyjny ATK powołany w roku 1973

Data2001

Współpraca z seminarium diecezjalnym nawiązana została w roku 2001.

Data2001

Współpraca z seminarium diecezjalnym nawiązana została w roku 2001.

Data2001

Współpraca z seminarium diecezjalnym nawiązana została w roku 2001.

Data2001

Współpraca z seminarium diecezjalnym nawiązana została w roku 2001.

Data2001

Współpraca z seminarium diecezjalnym nawiązana została w roku 2001.

Data2001

Współpraca z WSD Towarzystwa Salezjańskiego nawiązana została w roku 2001.

Data2001

Współpraca z WSD Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego nawiązana została w roku 2001.

Data2001

Współpraca z WSD ojców franciszkanów nawiązana została w roku 2001.

Data01/09/2000

Pierwsza z serii umów o współpracy z wyższymi seminariami duchownymi (afiliacja do Wydziału Teologicznego UKSW)

Data1996

Rok 1996 - powstanie Kolegium Teologicznego w Toruniu