Publikacje znaleziono 142

Data1993

W 1993 roku powstaje pierwsze Kolegium Teologiczne w diecezji płockiej, które podpisuje umowę o współpracy z ATK

Data1993/2002

W 1993 roku utworzeno 3-letnie Kolegium Teologiczno-Katechetyczne na Wydziale Teologicznym jako studia zawodowe dla przyszłych nauczycieli religii (działa do 2002 r.)

Data03/10/2016

UKSW nabywa nieruchomość od Polskiej Akademii Nauk jako zalążek trzeciego kampusu uczelni z planowanym Multidyscyplinarnym Centrum Badawczym UKSW

Data12/2011

nabycie przez UKSW nieruchomości

Data2001

dzierżawa budynku dla Instytutu Psychologii UKSW i lektoratów języków obcych

Data2000/2013

1.10.2000 – utworzenie zamiejscowego Wydziału Teologicznego jako ósmego wydziału UKSW (przekształcony w 2003 w Instytut Teologiczny działał do 2013)

Data1997

wynajem pomieszczeń w LO im. św. Augustyna

Data1996

dzierżawa pomieszczeń od klasztoru sióstr franciszkanek dla Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej
Plan kampusu Wóycickiego

Data12/1993

Kampus jest zlokalizowany w sąsiedztwie Lasu Młocińskiego przy ulicy Wóycickiego. Kampus przy Wóycickiego mieści dziewięć wydziałów UKSW: Wydział Biologii i Nauk o Środowisku, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy -[...]

Data1954

siedziba Akademii Teologii Katolickiej
Plan kampusu Dewajtis

Data08/1954

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zlokalizowany jest w północnej części Warszawy, w dawnej średniowiecznej Puszczy Mazowieckiej. Sercem Uniwersytetu jest kampus Dewajtis, który znajduje się w przepięknej okolicy, pomiędzy Lasem[...]
Wmurowanie kamienia węgielnego pod budynek WNHiS

Data2007

Kazimierz Nycz (ur. 1950) otrzymał święcenia kapłańskie w 1973 roku w Krakowie. W 1976 uzyskał licencjat z teologii na Papieskim Wydziale Teologicznym w Krakowie. W latach 1977–1980 odbył studia doktoranckie w zakresie katechetyki na Katolickim[...]
Konsekracja kaplicy akademickiej pw. św. Józefa na kampusie Wóycickiego

Data1981/2007

Kardynał Józef Glemp (1929-2013) otrzymał święcenia kapłańskie w 1956 roku w Gnieźnie. Święceń udzielił mu biskup pomocniczy poznański Franciszek Jedwabski, który sprawował liturgię w zastępstwie internowanego prymasa Stefana Wyszyńskiego. Ks. Józef[...]
Sesja naukowa na 15-lecie encykliki Pacem in terris

Data1960/1981

Kardynał Stefan Wyszyński (1901-1981) otrzymał święcenia kapłańskie w 1924 roku we Włocławku. Po II wojnie światowej został mianowany biskupem diecezjalnym lubelskim w latach 1946–1948. W latach 1948–1981 był arcybiskupem metropolitą gnieźnieńskim i[...]
ZFAUKSW-BGUKSW-2-220-3-okl.jpg
UKSW ul Dewajtis A4.jpg
Ceremonia wręczenia doktoratu

Data2001-05-27

Premier RP (1992-1993), ambasador RP przy Stolicy Apostolskiej (2001-2013)
ZFAUKSW-BR-2-38-9.jpg

Data2002

Prof. Krzysztof Skubiszewski, minister spraw zagranicznych RP (1989/1993); Prof. Andrzej Stelmachowski, marszałek Senatu RP (1989/1991), wykładowca ATK
ZFAUKSW-BGUKSW-2-478-21.jpg

Data1987-10-05

Założyciel Wspólnoty z Taize
ZFAUKSW-DA-2-7-18.jpg

Data2007-01-09

Prefekt Kongregacji Nauki Wiary (2002/2012)