Publikacje znaleziono 1

  • Etykiety: filozof
Inauguracja roku akademickiego 1979/1980

Data1965/1972

ks. prof. Józef Iwanicki (1902/1995) filozof i logik, kontynuator myśli tzw. Koła Krakowskiego, dążącego do odnowienia tomizmu przez logikę matematyczną. Odbył studia z teologii, filozofii i matematyki w Strasburgu i Paryżu. Święcenia kapłańskie –[...]