Publikacje znaleziono 2

  • Etykiety: lata sześćdziesiąte
Inauguracja roku akademickiego 1979/1980

Data1965/1972

ks. prof. Józef Iwanicki (1902/1995) filozof i logik, kontynuator myśli tzw. Koła Krakowskiego, dążącego do odnowienia tomizmu przez logikę matematyczną. Odbył studia z teologii, filozofii i matematyki w Strasburgu i Paryżu. Święcenia kapłańskie –[...]
Rektor ks. prof. Wincenty Kwiatkowski

Data1956/1965

ks. prof. Wincenty Kwiatkowski (1892/1972) teolog, twórca warszawskiej szkoły apologetyki, współzałożyciel Polskiego Towarzystwa Teologicznego, wykładowca i dziekan Wydziału Teologii Katolickiej UW. Autor dwutomowej „Apologetyki totalnej” – dzieła[...]