Publikacje znaleziono 142

Władze ATK na spotkaniu z delegację watykańską

Data1987-12-02

1925/2003; dyplomata watykański, kardynał; w kwietniu 1986 został nuncjuszem z nadzwyczajnymi pełnomocnictwami i szefem delegatury Stolicy Apostolskiej do stałych kontaktów z Polską; przyczynił się do ponownego nawiązania stosunków dyplomatycznych[...]
ZFAUKSW-BR-2-14-22.jpg

Data2000

Nuncjusz Apostolski w Polsce (1989/2010)
Aniceto Fernández Alonzo OP na ATK

Data1972

1895/1981; przełożony generalny dominikanów w latach 1962/1974
Święta Anna, matka Najświętszej Maryi Panny

Data

Swoisty rodzaj aplikacji, której podstawę stanowi miedzioryt wykonany w pracowni Nicolasa Bazina, będący reprodukcją obrazu Charlesa Le Bruna (1619-1690). Większość elementów dekoracyjnych tła (namioty, ubrania postaci) została wycięta, usunięta i[...]
BIPR-WK-01-1.jpg

Data1901/1981

Pamięć o Kardynale Stefanie Wyszyńskim jest przechowywana w tradycji Uniwersytetu w formie archiwalnych zdjęć z jego spotkań ze społecznością akademicką, ale też utrwalona w szeregu portretów, obrazów i popiersi przechowywanych w pomieszczeniach[...]
Sztafeta pływacka VI miejsce UKSW
ZFAUKSW-1-118-7n_a.jpg

Data1967-09-14

Prymas dziękuje Rektorowi ATK i wykladowcom
Brama Chlebnicka w Gdańsku

Data1901

Egzemplarz z teki ze zbiorów Biblioteki Głównej UKSW był własnością ks. Tadeusza Albina Kruszyńskiego (1884-1959), historyka sztuki, ostatniego dziekana Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Teka ta została wykorzystana przez ks.[...]
ZFAUKSW-BGUKSW-2-478-21.jpg

Data1987-10-05

Założyciel Wspólnoty z Taize
Cantate Domino

Data2000

Cantate Domino, VII spotkania Chórów Warszawskich
Ks. prof. Carlo Martini na ATK

Data1972

1927/2012; jezuita, wybitny biblista, kardynał, metropolita Mediolanu w latach 1980/2002
Chorał Gregoriański jako źródło inspiracji

Data2003

Chorał Gregoriański jako źródło inspiracji. Sesja naukowa dedykowana ks. prof.. Jerzemu Pikulikowi z okazji 75-lecia urodzin i 50-lecia kapłaństwa
Delegacja Parlamentu Europejskiego na ATK
Protokół z posiedzenia Senatu Akademii Teologii Katolickiej

Data03/10/2016

UKSW nabywa nieruchomość od Polskiej Akademii Nauk jako zalążek trzeciego kampusu uczelni z planowanym Multidyscyplinarnym Centrum Badawczym UKSW
I uczelniany Dzień Studenta
Ks. Franciszek Blachnicki na ATK

Data1971

1921/1987; założyciel Ruchu Światło-Życie, sługa Boży
Ks. prof. Franz Schreibmayr na ATK

Data1972

1907/1985; członek zakonu filipinów, autor popularnego niemieckiego katechizmu
Gaude Mater

Data1997

Gaude Mater

Data2001

Współpraca z seminarium diecezjalnym nawiązana została w roku 2001.